2016-05-13 10:41 #0 av: mieeow

Hej!

När jag gick dbt fick jag ett papper av min kontaktperson med dbt färdigheter och stategier kortfattat och tydligt illustrerat. Nu har detta papperet blivit rätt slitet och jag bestämde mig för att göra om den digitalt.

Tänkte att det kanske finns fler som skulle ha nytta av en sådant 'mindmap', så därför lägger jag upp den här. Då man inte kunde lägga upp pdf här fick jag göra den till gif, hoppas det fungerar ändå Glad